1-ci Dünya müharibəsində Koreyanın parçalanması.

  Kategori: Araşdırma Tarih: 16-03-2018, 08:47
  Koreya 1910-cu ildən İkinci dünya müharibəsinin sonuna qədər Yaponiya
  imperiyasının koloniyası olmuşdur. 5 aprel 1945-cu il tarixdə Sovet İttifaqı Yaponiya
  ilə aralarında o vaxta qədər qüvvədə olmuş hücum etməmək haqqında Paktı birtərəfli
  qaydada ləğv etdi. 8 avqustda isə ABŞ ilə bağlanmış müqavilənin tələblərinə uyğun
  olaraq Yaponiya imperiyasına müharibə elan etdi. Sovet qoşunları Koreyaya
  şimaldan, amerikalılar isə cənubundan daxil oldu.
  10 avqust 1945-ci il tarixdə yapon kapitulyasiyasının qaçılmaz olması ilə əlaqədar,
  ABŞ və SSRİ öz aralarında Koreyanı 38-ci paralel üzrə bölməyə, yapon ordusunun
  38-ci paraleldən şimalda Qızıl Orduya, cənubda isə ABŞ-a təslim olmalı olduğunu
  razılaşdılar. Beləliklə yarımada şimalda sovet, cənubu isə ABŞ nəzarətində olan iki
  hissəyə bölündü. Nəzərdə tutulmuşdu ki, bu bölünmə müvəqqətidir.
  1945-ci ilin dekabrında isə ABŞ və SSRİ ölkənin müvəqqəti idarə olunması barədə
  müqavilə imzaladılar. Hər iki hissədə – şimalda və cənubda, hökumətlər
  formalaşdırıldı. Yarımadanın cənubunda ABŞ BMT-nin dəstəyi ilə seçki keçirdi;
  başda Li Sın Man olmaqla hökumət seçildi. Solçu partiyalar isə bu seçkiləri boykot
  etdi. Şimalda isə hakimiyyət sovet ordusu tərəfindən başda Kim İr
  Sen olmaqla kommunistlərin əlinə verilmişdi. Antihitler koalisiyası ölkələri təklif
  edirilər ki, bir müddətdən sonra Koreya birləşdirilsin. Amma SSRİ və ABŞ yeni
  başlayan soyuq müharibənin şərtləri çərçivəsində bu birləşmənin detalları barədə heç
  cürə razılığa gələ bilmədilər. Buna görə də 1947-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
  ABŞ prezidenti Harri Trumenin təklifi ilə Koreyanın gələcəyinə cavabdehliyi öz üzərinə
  götürdü. 1947-ci ilin mayında Cənubi Koreyanın Milli Məclisinə demokratik seçkilər
  keçirildi, keçid hökuməti yaradıldı.Cənubi Koreyada dövlət quruculuğu sahəsində ən
  mühüm tədbir 1948-ci ilin avqustunda Koreya respublikası yaradılmasının elan
  edilməsi oldu. Liberal partiyasının lideri Li Sın Man Koreya Respublikasının ilk
  prezidenti seçildi. Buna cavab olaraq Şimalda da 1948-ci ilin 25 avqustunda Koreya
  Ali Xalq Məclisi yaradıldı. Məclis 1948-ci ilin 9 sentyabrında Koreya Xalq Demokratik
  Respublikasının yaradıldığını elan etdi. Nazirlər Kabinetinə başçılıq Kim İr Sena
  tapşırıldı. O, eyni zamanda Koreya Əmək partiyasının sədri də seçildi. Beləliklə də
  Koreyanın iki yerə bölünməsi hüquqi baxımdan da təsbit olundu.
  Tərəflərdən hər biri özünü qanuni hesab edir, digərinin varlığı fikrini yaxına
  buraxmırdılar. Təbiidir ki, belə bir vəziyyətin yaranması bir tərəfdən regionda iki
  supergücün - Sovet İttifaqı və ABŞ-ın üstünlük uğrunda mübarizəsindən irəli
  gəlirdisə, o biri tərəfdən qarşıdurmanın daha da kəskinləşməsinə, silahlı münaqişənin
  qaçılmaz olmasına zəmin olaraq qalırdı. Doğrudur, formal olaraq sovet qoşunları
  1948-ci ilin sonunda, amerika qoşunları isə 1949-cu ilin əvvəlində yarımadadan
  çıxmışdılar. Əslində isə hər iki tərəf müəyyən adlar altında burada yetərincə hərbi
  qüvvələr saxlamışdı və faktik olaraq Koreyanı ikiyə bölən 38-ci en dairəsi qarşı-
  qarşıya dayanmış iki dünya sistemini ayıran cəbhə xətti idi.
  ABŞ-ın Cənubi Koreya və Yaponiyada hərbi qüvvələrinin mövcudluğu onun strateji
  baxımdan qüvvətli bir durumda olduğuna dəlalət edirdi. Sovet İttifaqı hələlik başı
  Çində kommunistlərin hakimiyyətə gətirilməsi uğrunda mübarizənin təşkilinə
  qatıldığından ABŞ-ın bu duruma dözürdü. Elə ki, Çin 1949-cu ilin sonralarında
  kommunist rejimi idarəsi altına keçdi, bundan sonra Sovet İttifaqının Asiyada
  güclənməsi imkanları kifayət qədər genişləndi. Sovet rəhbərliyi belə düşünürdü ki,
  artıq ABŞ-ı Asiya qitəsindən atmaq zamanı çatmışdır. Bu işi Koreyada həyata

  keçirmək mümkün olardısa, onda ABŞ-ın Yaponiyadan da çıxarılması asanlaşa
  bilərdi.
  Elə bu səbəbdən də Sovet İttifaqının təlimatı ilə KXDR rəhbərliyi Cənubi Koreyaya
  qarşı hərbi təcavüzə qərar verdi. 1950-ci ilin 25 iyununda səhər tezdən KXDR silahlı
  qüvvələri bütün sərhəd boyunca Cənuba qarşı hərbi əməliyyatlara başladılar. Həm də
  bu zaman Şimal elan edirdi ki, hərbi əməliyyatların başlanmasında Cənub
  günahkardır. Bu baxımdan 1990-cı ildə sovet mətbuatında Koreya müharibəsi
  dövründə KXDR baş qərargah rəisinin müavini olmuş, 1955-1956-cı illərdə SSRİ-də
  səfir işləmiş, siyasi motivlərə görə vətənə qayıtmaqdan imtina etmiş Li San Çanın
  dərc edilmiş məlumatı çox şeyi açıqlayır. Li San Çan bildirmişdir ki, müharibəni Şimali
  Koreya başlamışdır, təşəbbüs Kim İr Sen tərəfindən irəli sürülmüşdür və İ.V.Stalin
  tərəfindən bəyənilmiş və dəstəklənmişdir. Hərbi əməliyyatların bütün sərhəd boyunca
  aparılması, mütəşəkkil şəkildə müəyyən edilmiş istiqamətlərdə hücumlar edilməsi və
  qısa bir zaman kəsiyində böyük ərazilərin ələ keçirilməsi də müharibənin əvvəlcədən
  yüksək səviyyədə planlaşdırıldığına dəlalət edir. Belə ki, 38-ci en dairəsi boyunca
  cəmləşdirilmiş Şimali Koreya silahlı qüvvələrinin qəflətən hücumu artıq üç gündən
  sonra Seulun işğalı ilə nəticələnmişdi. Cənubi Koreya olduqca ağır bir duruma
  gəlmişdir.
  Belə olduqda ABŞ məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxardı, Şimali Koreya
  təcavüzkar elan olundu və ona qarşı mübarizə aparmaq üçün Cənubi Koreyaya BMT
  silahlı qüvvələrinin göndərilməsi qərara alındı. BMT silahlı qüvvələri müxtəlif
  dövlətlərin əsgərlərindən ibarət idi. Ancaq əksəriyyəti ABŞ əsgərləri təşkil edirdi.
  Münaqişə tərəfləri.
  Cənubi Koreya Koreya Xalq Demokratik Respublikası
  BMT: ÇXK(Çin Xalq könüllüləri)
  1)Belçika SSRİ
  2) Yunanıstan
  3)Kolumbiya
  4)Lüksemburq
  5)Niderland
  6)ABŞ
  7)Türkiyə
  8)Tailand
  9)Filippin
  10)Fransa
  11)Efiopiya
  12)Böyük Britaniya
  13)BMT Koreya partizan piyadaları
  Türkiyənin müharibəyə qoşulması NATO-ya üzv qəbul edilməsində mühüm rol oynadı.
  Hərbi əməliyyatların getdiyi bir zamanda 1951-ci ilin iyun ayından atəşin kəsilməsi və
  barış danışıqlarına başlamaq haqqında razılaşma əldə edildi. Danışıqlar təklifi Şimali
  Koreyadan, təbiidir ki, Sovet İttifaqının təşəbbüsü və razılığı ilə gəlmişdi. Danışıqların
  getdiyi dövrdə hərbi əməliyyatlar hələ də davam etdirilirdi. Nəhayət, sovet lideri
  İ.V.Stalinin 1953-cü ilin martında ölməsi, bunun ardınca ali siyasi hakimiyyət daxilində
  mübarizənin güclənməsi və kəskinləşməsi səbəbindən Sovet İttifaqı təqdim olunan

  şərtlərə razı oldu. 1953-cü ilin iyulunda Phanmuncom kəndində, Keson şəhərinin
  yaxınlığında tərəflər arasında barışıq haqqında saziş imzalandı.
  Qeyd edək ki, istər danışıqlarda, istərsə də barışıq haqqında sazişin imzalanması
  prosesində Çin də «könüllülər» adından iştirak edirdi. Sazişin şərtlərinə görə Şimali
  Koreya və Cənubi Koreya arasındakı sərhəd yenə də 38-ci en dairəsindən keçirdi. İki
  Koreyanın durumunda heç bir dəyişiklik olmadı. Yalnız Sovet İttifaqı və ABŞ-ın
  Koreyadan çıxmayacaqları gerçəkləşdi. Halbuki, sazişin şərtlərinə görə xarici
  qoşunlar 90 gün ərzində Koreyadan çıxmalı idi. Koreyanın birləşdirilməsi və bərpası
  üzrə BMT-nin Komissiyası ölkənin gələcəyi haqqında tədbirlər hazırlamalı və həyata
  keçirməli idi.
  1953-cü ilin 1 oktyabrında ABŞ ilə Cənubi Koreya arasında bağlanan müqavilənin
  şərtləri ilə ölkədə amerika hərbi qüvvələrinin saxlanılmasına hüquqi əsas verilmiş
  oldu.
  Bu müharibə Koreya xalqına böyük bəlalar gətirdi. Çox böyük əksəriyyəti Şimaldan
  olmaqla milyonlarla dinc əhali və əsgər məhv edildi və yaralandı. 1 milyona yaxın çinli
  əsgər öldürüldü və şikəst edildi. BMT qoşunlarının itkisi 54 min nəfər olmuş, ölkənin
  iqtisadiyyatına güclü zərər dəymişdir. Koreyanın 2 yerə bölünməsi ilə minlərlə insan
  ailəsindən ayrı düşmüşdür.


  Qərbi Kaspi Universtetinin Tətbiqi Politologiya Mərkəzinin araşdırmacısı Tural Mənəfli
  margeamp 10 Ekim 2018 20:06

  Так бывает. Давайте обсудим этот вопрос.

  __________________________________
  сканы паспортов

  Позновательно

  __________________________________
  аккаунты вк

  Посвящается всем, кто ждал хорошего качества.

  __________________________________
  как взломать vk

  Извините за то, что вмешиваюсь… Мне знакома эта ситуация. Можно обсудить. Пишите здесь или в PM.

  __________________________________
  взломать wifi

  Поздравляю, отличная идея и своевременно

  __________________________________
  скан паспорта

  Не могу сейчас поучаствовать в обсуждении - очень занят. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  __________________________________
  аккаунты вк

  Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Можно обсудить. Пишите здесь или в PM.

  __________________________________
  как взломать vk

  Могу порекомендовать зайти на сайт, где есть много информации на интересующую Вас тему.

  __________________________________
  взлом wi fi

  Извините за то, что вмешиваюсь… Мне знакома эта ситуация. Можно обсудить. Пишите здесь или в PM.

  __________________________________
  сканы паспортов

  Пустяки!

  __________________________________
  аккаунты вк

  Для всех советую посмотреть

  __________________________________
  как взломать vk

  Извините, что я вмешиваюсь, мне тоже хотелось бы высказать своё мнение.

  __________________________________
  взлом пароля wifi
  Alıntı yap

  Cümhuriyyəti satan adam: Çingiz İldırımın xəyanəti və qəribə aqibəti - TARİXİ ARAŞDIRMA

  O, imkan düşdükcə bolşevikləri silah və ədəbiyyatla təmin edir, polisin əlinə keçən bolşevikləri azad etdirirdi....

  "DEMOKRATİYA" adı ilə YAXIN ŞƏRQƏ nüfuz

  Tarix yenidən təkrarlanır. Gəlin, keçmişə nəzər salaq:...

  Rusiya Milli Qvardiyasının Şimali Qafqazdakı hərbi hissələri döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

  TASS-a istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu Milli Qvardiyanın vilayət üzrə qoşunlarının komandan müavini bildirib....

  Yorum ekle
  Lütfen düşüncelerinizi özgünce ifade etmeye çalışın

  Kodu girin:
  Güvenlik Kodu (CAPTCHA)
  Kodu Güncelle

© 2017 Milliyyətçi Hərəkat