Türk mənşəli adlarımız

  Kategori: Milliyyətçi Hərəkat / teklif / Sosial Tarih: 21-03-2019, 15:45
  Öz Türk mənşəli adlarımız.

  Türk mənşəli adlarımız  Abagül
  Acal
  Adaş
  Aday
  Adlı
  Adıgül
  Afşar
  Afşin
  Ağa
  Ağababa
  Ağabala
  Ağabəy
  Ağabəyim
  Ağacan
  Ağaxan
  Ağaxanım
  Ağaxatın/Ağaxatun
  Ağakişi
  Ağamalı
  Ağaoğlan/Ağoğlan
  Ağası
  Ağaverdi
  Ağbəniz
  Ağbuta
  Ağca
  Ağçiçək
  Ağgün
  Ağpınar
  Ağsuvar
  Ağtəkin
  Aqşin
  Alabəy
  Alagöz
  Alatay
  Alaxan
  Alçiçək
  Almas/Almaz
  Alsu
  Alp
  Alparslan
  Alpər
  Alptəkin
  Alpsuvar
  Altac
  Altay
  Altınbəy/Altunbəy
  Altun
  Altunay
  Altungül
  Altunxan
  Alxan
  Anaqız
  Anar
  Anaş
  Anlar
  Apaydın
  Aral
  Aran
  Araz
  Arman
  Arslan
  Artun
  Aruz
  Arqun
  Arzu
  Asena/Aseyna
  Aslan
  Aşina
  Aşqın
  Ata
  Atababa
  Atabala
  Atabəy
  Atakişi
  Atalı
  Ataman
  Atatürk
  Ataxan
  Atilla/Atilay
  Atlıxan
  Avar
  Ayaz
  Aybəniz
  Ayca
  Aycan
  Ayçiçək
  Ayçin
  Aydagül
  Aydan
  Aydəniz
  Aydın
  Aydil
  Aygül
  Aygün
  Ayqan
  Ayqız
  Ayla
  Aylan
  Aylin
  Ayna
  Aynabəyim
  Aynişan
  Aysalı
  Aysan/Aysən
  Aysar
  Aysel
  Aysima
  Aysona
  Aysoylu
  Aysu
  Aysun
  Ayşad
  Ayxan
  Aytel
  Aytəkin
  Aytən
  Ayulduz
  Ayüz/Ayüzlü
  Azay
  Azər
  Azərbay/Azərbəy
  Azəri/Azərin
  Aznaur/Aznavur
  Aztəkin
  Baba
  Babacan
  Babaxan
  Babakişi
  Babək
  Badam
  Bahadır/Bahadur
  Bala
  Balabəy
  Balabikə
  Balacan
  Balaxan
  Balaxanım
  Balakişi
  Balaşad
  Balatürk
  Ballı
  Bamsı
  Barış
  Bars
  Basat
  Başxan
  Batı
  Batıxan
  Bayandır/Bayandur
  Bayar
  Bayat
  Baybura
  Baycan
  Baydar
  Bayğı
  Bayğın
  Beksar
  Beyrək
  Bəgi
  Bəkdaş
  Bəkər
  Bəstə
  Bəstəgül
  Bəsti
  Bəy
  Bəycan
  Bəyxan
  Bəyimxanım
  Bəylər
  Bəyturan
  Bilgə
  Bilgəxan
  Bilgin
  Bircan
  Birgül
  Böyükağa
  Böyükkişi
  Budaq
  Buğac
  Buğday
  Buğra
  Bulud
  Buray
  Burxan
  Buta
  Butagül
  Canı
  Canıbəy
  Cansel
  Cansu
  Ceyhun
  Cığatay
  Coşqun/Coşğun
  Cumay
  Carçı
  Çağdaş
  Çağlar
  Çağrı
  Çapar
  Çapay
  Çavuş
  Çərkəz
  Çiçə
  Çiçək
  Çiçəkxanım
  Çiləbəyim
  Çiləgül
  Çilənay
  Çingiz
  Çingizxan
  Çolpan
  Dadaş
  Dağlar
  Dağtəkin
  Dalğa
  Dalğın
  Damla
  Dansu
  Darçın
  Daşqın
  Dədə
  Dədəkişi
  Dəmir
  Dəmirəl
  Dəniz
  Dilək
  Dilişad
  Dolubəy
  Domrul
  Dönməz
  Duman
  Durğun
  Dursun
  Duyğu
  Düşəri
  Elbəy
  Elbikə
  Elcan
  Elçibəy
  Elçiçək
  Elçin
  Eldağ
  Eldayaq
  Eldəgəz
  Elgün
  Elkin
  Elsevər
  Elsu
  Elşad
  Eltay
  Eltəris
  Elxan
  Elyaz
  Erkin
  Eynal
  Eyvaz
  Ərən
  Ərxan
  Ərol
  Ərsoy
  Ərşad
  Ərtəkin
  Ərtoğrul
  Ərtuqay
  Ərtürk
  Ərturan
  Əvəz
  Fatı
  Fidan
  Gəncalp
  Gəncər
  Gəray
  Gilə
  Giləxatın/Giləxatun
  Göksəl
  Görgün
  Göyçə
  Göyçək
  Göyər
  Göyərbəy/Göyərxan
  Göyxan
  Göylər
  Göytəkin
  Göytürk
  Göyüş
  Gözəl
  Gurxan
  Gursel
  Gursoy
  Gurşad
  Gülbən
  Gülənay
  Güləncan
  Güləndan
  Gülər
  Gülgəz
  Günay
  Günbikə
  Günel
  Güney
  Günətay
  Güntay
  Güntəkin
  Gündüz
  Gürgan
  Güvən
  Humay
  Hunay
  Xan
  Xanbikə
  Xanım
  Xanqız
  Xanlar
  Xanoğlan
  Xaqan
  Xatın/Xatun
  Xəzər
  Xoca
  İldırım
  İlkay
  İlkər
  İlkin
  İltəkin
  İlyaz
  İncə
  İnci
  İpək
  İstək
  Könül
  Küsgün/Küskün
  Kürşad
  Qaçay
  Qalaç
  Qantural
  Qara
  Qaraca
  Qaraqaş
  Qaraqız
  Qarasaç
  Qaraşın
  Qaratel
  Qaraman
  Qaraxan
  Qardaşxan
  Qaşqay
  Qaya
  Qaytaran
  Qızbəs
  Qızbikə
  Qızqayıt
  Qızlar
  Qorxmaz
  Qorqud
  Qoşqar
  Qönçə
  Qumaş
  Qumral
  Qumru
  Qutay
  Qutlay
  Qutluq
  Mete
  Metexan
  Məxmər
  Minər
  Mingün
  Minxal
  Muncuq
  Mutluay
  Naxış
  Narın
  Nənəxanım
  Nilay
  Noqay
  Noyon
  Odər
  Oğuz
  Oğuzxan
  Oqtay
  Orduxan
  Orxan
  Ozan
  Önay
  Öndər
  Ötgün
  Özbək
  Özcan
  Özgün
  Özgünay
  Özgür
  Özxan
  Özxanım
  Öztürk
  Padar
  Palatəkin
  Palatimur
  Paşa
  Pikə
  Pınar
  Saday
  Salur
  Saray
  Sarı
  Sarıçiçək
  Sarıtel
  Sarvan
  Savalan
  Sayalı
  Sayatel
  Seçkin
  Selay
  Selcan
  Selin
  Sevgi
  Sevil
  Sevilay
  Sevim
  Sevin
  Sevinc
  Sevindik
  Seyhun
  Sezgin
  Səgrək
  Səlcuq
  Səncər
  Sərxan
  Siyatel
  Solmaz
  Sona
  Sonay
  Sonel
  Soyalp
  Soyər
  Soylu
  Sulduz
  Sunay
  Sünbül
  Suray
  Surxay
  Şuşa
  Tanqız
  Tanrıverdi
  Tansel
  Tansu
  Tapdıq
  Taray
  Tarxan
  Taryel
  Tarqut
  Tatar
  Tatarxan
  Temurçin
  Tengiz
  Telli
  Teymur
  Təkay
  Tənay
  Təkin
  Tərlan
  Tərxan
  Timuçin
  Toğan
  Toğrul
  Toxtamış
  Tokay
  Tomris
  Topçu
  Topçubaşı
  Törə
  Tuğay
  Tuğluq
  Tuğtəkin
  Tunar
  Tunay
  Tuncalp
  Tuncay
  Tuncər
  Tuncel
  Tuqay
  Turac
  Tural
  Turalp
  Turan
  Turay
  Turçin
  Turxan
  Turqay
  Turqut
  Tutu
  Tülay
  Tünay
  Türk
  Türkay
  Türkel
  Türkər
  Türkmən
  Türksoy
  Ucal
  Uğur
  Uğurlu
  Ulduz
  Ulubəy
  Uluq
  Uluqbəy
  Uluxan
  Ulus
  Ulusoy
  Ulutürk
  Umar
  Umay
  Umud
  Umuxanım
  Umuxatun
  Uraqan
  Urxan
  Uruğ
  Uruz
  Utku
  Uyar
  Uyğur
  Ülgən
  Ünalp
  Ünay
  Varaz
  Vurğun
  Yağmur
  Yalçın
  Yarpaq
  Yaşar
  Yavuz
  Yazçiçək
  Yedigər/Yedigar
  Yelmar
  Yıldız
  Yılmaz
  Yolçu
  Zeybək

  Dəyanət Əliyev


© 2017 Milliyyətçi Hərəkat