Güneyi ve Kuzeyi ile Azerbaycan Türklerinin Tek Bayrağı vardır

  Kategori: Milliyyətçi Hərəkat / teklif / Siyasət Tarih: 6-11-2019, 00:22
  Azerbaycan dediğimizde sadece bağımsız Azerbaycan Devletini değil, hiç şüphesiz bu adın kapsadığı, Güneyi ve Kuzeyi ile tüm coğrafyanı kastetmekteyiz.

  Güneyi ve Kuzeyi ile Azerbaycan Türklerinin Tek Bayrağı vardır


  Azerbaycan coğrafyasında “Azerbaycan” adıyla ilk Cumhuriyyet 1918 yılında Azerbaycan’ın kuzeyinde kuruldu. Bu Cumhuriyetin Azerbaycan adlandırılmasının sebebi ise, devlete “Azerbaycan” adının verilmesini öngören Cumhuriyetin Şuar-i Milli Reisi M. E. Resulzade’nin dediği gibi “… Şarkı Mavera-yı Kafkas arazisinin Azerbaycan unvan-ı umumisi altında vücuda gelen teşekküllere dahil olduğunu isbat eden vekayiden sarf-ı nazar, Azerbaycan Türkleri’nin yaşadıkları bir memleket olduğu için, burasına Azerbaycan denmekte hiçbir mahsur görülmemiştir. Bu ismin yeni Türk Cumhuriyetine verilmesinde en mühüm amil şüphesiz bu kavmi unsur olmuştur”. (Türk Yılı, 1928).
  Hukuki ve manevi olarak Azerbaycan unvan-ı umumisi altında vücuda gelen teşekküllere dahil olan Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet bayrağı da hiç şüphesiz bu adın ünva-ı ümumisi altındaki tüm teşekküllerin de bayrağı olmalıdır. Yeni devletin adının Azerbaycan olması Güney Azerbaycan’ın İran’dan koparılmasını, birleşik Azerbaycan fikrini doğurmuştu ve Azerbaycan Cumhuriyetinin resmi devlet bayrağı Azerbaycan’ın Güneyinde yaşayan Türklerin de bayrağı olmuştur. Kurulan devletin adının Azerbaycan olarak seçilmesi Güney Azerbaycan Türkleri için yeni bir devletçilik anlayışının, yeni bir aidiyetlik hissinin, yeni bir kimliğin ve birliğin yolunu açmıştı. Kısacası birleşik Azerbaycan fikrini doğurmuştu. Yeni yaranan bu anlayışlar – yeni aidiyetlik hissi, yeni kimlik, yeni bir devletçilik anlayışı ve birleşik Azerbaycan fikri – üç boyalı devlet bayrağı ile resmileşmiş ve ebedileşmiştir.
  Azerbaycan Cumhuriyetinin üç boyalı Türk bayrağı Güneyi ve Kuzeyi ile Azerbaycan Türklerinin kimliğini ve kültürünü kendinde ifade etmekte ve tarihi bir geçmişe, hukuki bir esasa dayanmaktadır. Bugün bu adın ünavn-ı ümumisine dahil olan tüm teşekküllerin milli birliği uğrundaki mücadele de yalnızca bu bayrak altında yapılmaktadır. Zira yalnızca günümüz Azerbaycan Cumhuriyetinin resmi devlet bayrağı tüm Azerbaycan Türklerini birleştiren tek bayraktır. Yani, Millet bayrağıdır.
  Hal böyle iken, her hangi bir svil toplum örgütünün logosu tüm Azerbaycan Türklerini temsil eden veya sadece “Güney Azerbaycan bayrağı” ya da sadece “Kuzey Azerbaycan bayrağı” olamaz. Kuzeyli Günyeli tüm Azerbaycan’ın tek bayrağı vardır. Uğrunda kanlar aktılmayan, uğrunda ölünmeyen bir nesne bayrak değildir. Üzerinde binlerce şehidin kanı olan, mukaddes bir mazisi olan bir bayrağımız varken birilerinin her hangi bir logoyu millet bayrağı olarak taktim etmesi kabul edilemez bir durumdur. Zira bunun adı milleti ve milli birlik fikrini bölmektir…


  Oder ALİZADE - MGT Türkiye Başkanı

  Kərkük şəhərini Kürdüstana daxil etmək istəyirlər

  Kərkük şəhərinin dövlət binalarında İraq Kürdüstanın bayrağı dalğalandırılmışdır....

  AZƏRİ, YOXSA TÜRK MİLLƏTİ ?!

  Tarix boyu bəzi irqlər, millətlər öz qəhrəmanlıqları ilə digərlərindən fərqlənir. İrqindən, millətindən gələn xüsusiyyətlər insanların sonrakı həyatlarına, mədəniyyət, örf və yurd anlayışlarına böyük təsir göstərir....© 2017 Milliyyətçi Hərəkat