İanə ver

  Kategori: Milliyyətçi Hərəkat Tarih: 3-04-2017, 22:20
  İanə ver

  Göndərəcəyiniz ianələr Güclü millət, Güclü dövlət, Yüksək rifah istəyimiz üçün yeni nəsil milliyyətçi hərəkatın təbliğat, təşviqat və təşkilati fəaliyyətləri istiqamətində sərf olunacaq.

  Bununla bağlı olaraq Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının nizamnaməsindən çıxarış:

  2.4 MGT üçüncü nəsil milliyyətçi hərəkatın ictimai mərhələsi üzrə qərargah olub, məhz 2 yöndə, 9 məqsəd üzrə ideolojik məktəb olaraq fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, MGT gündəmdə olan hadisələrə də öz mövqeyini ortaya qoya bilər.
  3.1 Azərbaycan Respublikası (AR) yönündə olan məqsədlər:
  1) Milli kimliyi aşılamaq
  2) Milli tarixi və mədəniyyəti təbliğ etmək
  3) Dost və ya düşmən mövqedə olanları xalqa çatdırmaq
  4) Soydaşlarımızda daha sağlam gələcək naminə "milli amalın" formalaşması üçün çalışmaq
  5) Yenilikçi, yüksək dünyagörüşlü, savadlı gənclərin yetişməsini təmin etmək
  3.2 AR xaricində yaşayan soydaşlarımız yönündə olan məqsədlər:
  1) Milli şüurlarının artması üçün çalışmaq
  2) Yenilikçi, yüksək dünyagörüşlü, savadlı gənclərin yetişməsinə yardımçı olmaq
  3) Öz aralarında təşkilatlanmağa yardım etmək
  4) Qarşılıqlı əlaqələrin artırılması və inteqrasiya prosesini sürətləndirmək
  3.3 MGT öz məqsədlərinə çatmaq üçün qanunla qadağan olunmayan bütün növ fəaliyyətlərlə məşğul olur.
  6.1 MGT-nin büdcəsi aşağıdakı qaynaqlardan formalaşdırılır:
  - Hər ay yığılan üzvlük haqqlarından (aylıq ödəniş)
  - Könüllü verilən vəsait və ianələrdən
  - MGT-nin həyata keçirdiyi tədbirlərdən
  - Qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər fəaliyyət sahələrindən əldə olunan gəlirlərdən
  6.2 Üzvlük haqqının məbləği İH tərəfindən müəyyən edilir.
  6.3 Büdcədəki maliyyə vəsaiti ancaq MGT-nin nizamnaməsində göstərilən məqsədlərin yerinə yetirilməsində istifadə olunur.

  KORPORATİZM

  XVIII-XIX əsr fəlsəfələri bəşər övladının öz yaşamına və dünyanın oturuşmuş quruluşuna müxalif düşüncələrini formalaşdırmış,...© 2017 Milliyyətçi Hərəkat